Wereld Oceanen Dag 2010
Op 6 juni is Stichting De Noordzee te gast bij de jaarlijkse Wereld Oceanen Dag viering in Diergaarde Blijdorp, Rotterdam. Het thema is: "beschermen van het Nederlands koraal", waarbij ingegaan wordt op de toetreding van de Antilliaanse BES-eilanden tot Nederland in het najaar. Wat kunnen Nederland en de Antillen op gebied van zeebescherming van elkaar leren? Stichting De Noordzee geeft een lezing over de bescherming van de Noordzee en zal in de middag een workshop organiseren over beleid en beheer van natuurgebieden op zee.

Sinds 1992 staat 8 juni in het teken van de Wereldoceanen. Dit werd toen op de ďEarth SummitĒ in Rio de Janeiro beslist. Het blijft echter nog steeds wachten op een officiŽle erkenning door de Verenigde Naties. zondag 6 juni

World Ocean Day Rotterdam
in Diergaarde Blijdorp.

Wereld Oceaan Dagen in Diergaarde Blijdorp
Het zwerfvuil in de oceanen en zeeŽn bestaat vooral uit plastic. Flessen en tassen van dit materiaal vormen wereldwijd meer dan 80 procent van het afval in open water. Op sommige plaatsen, zoals in de Middellandse Zee, is de sigaret echter ook prominent aanwezig.
Wereld Oceanen Dag 2010
 
Zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit oceanen en zeeŽn.
Er zijn 5 verschillende oceanen op de wereld:de Stille of Grote oceaan,de Atlantische oceaan, de Indische oceaan,de Noordelijke IJszee en de Zuidelijke.
Tussen 1989 en 2007 zijn meer dan 25 miljoen sigaretten in zee gegooid, berekenden de opstellers van het onderzoek. Ruim 9 miljoen plastic zakken, een even groot aantal deksels en nog eens zoveel dozen vonden hun weg naar de oceaan. Ook plastic bestek (ruim 7 miljoen stuks) en roerstokjes (4,5 miljoen) vervuilen de zee, net als meer dan 2 miljoen stukken touw. (ANP)

Wereld Oceanen Dag - Het concept van Wereld Oceanen Dag werd geÔntroduceerd in 1992 tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro.

NRC Handelsblad, 20 juli 2009
Op vijf locaties in de wereldzeeŽn drijft een heleboel plastic, denken onderzoekers, vooral op plaatsen waar diverse zeestromen in een cirkelvormige beweging samenkomen. De bekendste plaats is de Great Pacific Garbage Patch, in 1997 ontdekt door kapitein Charles Moore. Schattingen van de omvang van dit afvalkerkhof in de Grote of Stille Oceaan variŽren sterk. Volgens de laatste berekeningen omspant deze 'kunststofarchipel' een gebied van twee keer de Amerikaanse staat Texas. Denk daarbij niet aan een drijvend vuilniscontinent, maar eerder aan een goedgevulde 'plastic soep', tot meters onder de zeespiegel.

Hoeveel afval er in de Noordzee zit, weet niemand precies. Volgens een schatting van OSPAR, een samenwerkingsverband van vijftien Europese regeringen voor de Noordzee, wordt er jaarlijks twintig miljoen kilo afval geloosd in de Noordzee, van BelgiŽ tot Schotland en Noorwegen. Het wordt weleens vergeleken met een file van vierduizend vrachtwagens met een laadruimte van twintig kubieke meter.

▲Top

Oceanen meest vervuild door sigaretten en plastic
ANP - 9 juni 2009
Het zwerfvuil in de oceanen en zeeŽn bestaat vooral uit plastic. Flessen en tassen van dit materiaal vormen wereldwijd meer dan 80 procent van het afval in open water. Op sommige plaatsen, zoals in de Middellandse Zee, is de sigaret echter ook prominent aanwezig.

Dat staat in een onderzoek dat de VN-Milieu-instantie UNEP heeft opgesteld, in samenwerking met de milieuorganisatie Ocean Conservancy. De resultaten werden maandag gepubliceerd tijdens Wereld Oceanen dag.

De oceanen raken steeds verder vervuild. In totaal werd in het afgelopen jaar meer dan 6,4 miljoen ton afval in zee gekiept. ,,Afval in zee is een van de grootste gevaren voor onze oceanen en het is volledig te voorkomenĒ, zei een woordvoerder van Ocean Conservancy, die opriep tot actie.

Tussen 1989 en 2007 zijn meer dan 25 miljoen sigaretten in zee gegooid, berekenden de opstellers van het onderzoek. Ruim 9 miljoen plastic zakken, een even groot aantal deksels en nog eens zoveel dozen vonden hun weg naar de oceaan. Ook plastic bestek (ruim 7 miljoen stuks) en roerstokjes (4,5 miljoen) vervuilen de zee, net als meer dan 2 miljoen stukken touw.

Vooral het plastic is een grote bedreiging voor dieren in zee. Veel zeeschildpadden zien plastic zakken aan voor kwallen en eten ze op. Vogels krijgen kleine stukjes plastic binnen, en ook vissen krijgen deeltjes binnen. De giftige stoffen uit plastic kunnen daarom ook bij mensen terechtkomen, omdat vis veel gegeten wordt.

Hoeveel geld het afval in zee de maatschappij kost, is volgens UNEP niet te berekenen. Wel is duidelijk dat het om een groot bedrag gaat. ,,Vissers hebben schade aan hun netten, toeristen blijven weg van vieze stranden en schoonmaakacties zijn erg duurĒ, aldus een Unep-zegsman.

Volgens het milieubureau moeten dunne plastic zakken per direct verboden worden. Ook moet in havens geen premie meer worden geŽist voor het afleveren van afval door schepen. Nu gooien veel schepen namelijk hun afval over boord om de kosten te drukken. Tevens moeten kleinschalige projecten om de oceanen schoon te maken worden gestimuleerd.


▲Top

World Ocean Day ROTTERDAM 2010
Na het grote succes van World Ocean Day (WOD) 2009 in Rotterdam op de officiŽle internationale UN-dag van 8 juni, zal dit jaar op zondag 6 juni een congres ter gelegenheid van World Ocean Day Rotterdam opnieuw plaatsvinden in Diergaarde Blijdorp. Blijdorp heeft als doel het steunen en uitdragen van natuurbehoud en streeft continue naar bewustwording van de bezoeker, ook middels samenwerking met andere organisaties. In dit kader wordt al sinds 2005 World Ocean Day gevierd in het Oceanium.

In het kader van de toetreding van de BES-eilanden, Bonaire, St Eustatius en Saba als Nederlandse gemeenten is, naast het algemene thema van het beschermen van de Oceaan, als speciale focus voor het congres het "beschermen van het Nederlands koraal" gekozen. Nederland krijgt immers een van 's werelds mooiste koraalriffen onder zijn hoede met een internationaal gerenommeerd beleid op het gebied van natuurbescherming en beheer.

Koraalriffen staan wereldwijd onder druk van vervuiling, opwarming en verzuring. Het uitstekend beschermde Bonaire vormt daarop helaas geen uitzondering. In de Noordzee is helaas nog bitter weinig beschermd, terwijl ook hier prachtige koralen en bijzondere diersoorten worden bedreigd en recht hebben op herstel en bescherming. Wat kan Nederland van de Antillen leren??Kalli De Meyer, directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance, gevestigd op Bonaire, zal spreken over de bescherming van koraalriffen en van de BES-eilanden in het bijzonder. Ondanks intensieve pogingen om de koraalriffen (wereldwijd) te beschermen zien we een dramatische achteruitgang. Kunnen we het tij nog keren. Verzuring heeft tot gevolg dat de oceanen minder CO2 opnemen en minder zuurstof afgeven. 70% van de zuurstof op aarde komt van de oceanen. Wat zijn de gevolgen van een dreigend zuurstoftekort op aarde?

Ook het overige leven in de Oceanen wordt bedreigd door chemische vervuiling, plastics, CO2-vervuiling en verstoring van de rust door o.a. sonar. Voor wat betreft onze eigen Noordzee maken Stichting de Noordzee, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, zich al jaren hard voor serieuze bescherming van belangrijke delen van de Noordzee. De Nederlandse overheid komt haar afspraken voor bescherming van de zee echter maar amper na. Waarom wordt de Noordzee nog steeds niet goed beschermd? In 2010, het jaar van de biodiversiteit, moet Nederland dit eindelijk eens waar gaan maken.

Op 6 juni a.s., World Ocean Day Rotterdam, zullen de genoemde deelnemende organisaties gedurende het congres eerst het publiek informeren en daarna debatteren in workshops over mogelijke oplossingen. Ook wordt de in november 2009 opgerichte NGO de Sea First Foundation aan het publiek voorgesteld. Belangrijk hoogtepunt zal de Nederlandse premiŤre zijn van de indrukwekkende documentaire "Sea the Truth", een film van de Nicolaas G. Pierson Foundation.

World Ocean Day Rotterdam 2010 vindt plaats in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam op zondag 6 juni 2010, van 9.30 tot 17.00 uur. Voor het programma en meer informatie surft u naar www.worldoceanday.nl
Inschrijven voor deelname aan het congres kan via de website.
Bron: persbericht mare-nostrum.nl


▲Top

Ook bij onze zuiderburen:
Zondag 13 juni
Eerst stemmen en dan naar World Ocean Day in de ZOO

Op 8 juni 2010 is het alweer zover, dan wordt er wereldwijd World Ocean Day gevierd. Een dag die in 1992 door de regering van Canada op de "Earth Summit" - een conferentie van de VN over milieu en ontwikkeling - in Rio de Janeiro in het leven is geroepen om mensen bewust te maken van de zeeŽn en oceanen en wat deze voor ons betekenen. In de ZOO van Antwerpen zijn de voorbereidingen voor aankomende Wereld Oceaan Dag al in volle gang om er een fantastisch evenement van te maken.

Dit jaar zal World Ocean Day in de ZOO van Antwerpen georganiseerd worden op de zondag nŠ de officiŽle World Ocean Day, dus op 13 juni. Inschrijven kan online tot 1 juni 2010


▲Top

Wereld Oceanen Dag
08 juni 2007
Wetenschappers vragen om wereldwijd netwerk zeereservaten
Wereldoceanendag is in 1992 in het leven geroepen om de schoonheid van de oceanen en hun bewoners te vieren. Maar als overheden niet nu meteen starten met daadkrachtige bescherming van de oceanen valt er straks niets meer te vieren. Honderden wetenschappers uit heel Europa vroegen daarom op 8 juni om een wereldwijd netwerk van zeereservaten.

Ruim zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit oceanen en zeeŽn. Deze uitgestrekte watermassa's zijn de bron van alle leven. Ze herbergen de meest fantastische levensvormen en vervullen een belangrijke rol in het reguleren van het klimaat en het schoonhouden van onze planeet door afvalstoffen af te breken. Tweederde van de mensheid woont aan de kust. De oceanen voorzien miljoenen mensen van werk en voedsel. Kortom: oceanen zijn cruciaal voor het voortbestaan van onze planeet en de mensheid. Als dank brengt de mens de oceanen in rap tempo aan de afgrond.

Zeereservaten nu!
Wereldoceanendag werd in 1992 ingesteld. Hoewel niet officieel erkend door de Verenigde Naties is het een dag waarop onze oceanen positief onder de worden gebracht en wordt opgeroepen om actie te ondernemen om ze te verdedigen. Het belangrijkste middel hiertoe is het instellen van een wereldwijd netwerk van zeereservaten, dat 40% van de wereldzeeŽn beschermt.
Dit jaar hebben wetenschappers uit heel Europa een petitie getekend waarin een oproep wordt gedaan tot zo'n wereldwijd netwerk. Al 260 wetenschappers, waaronder 16 vooraanstaande namen in Nederland, hebben de petitie ondertekend.
Bron: greenpeace.nl

www.zeereservaten.nl


▲Top

Partij voor de Dieren wil debat over leegvissen zeeŽn
09-06-2009

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een plenair debat aangevraagd over de wereldwijde gevolgen van het leegvissen van de zeeŽn en het Nederlandse antwoord op de structurele overbevissing. Als we nu niet ingrijpen zijn in 2048 alle zeeŽn leeg.

Op Wereld Oceanen Dag maandag in Rotterdam ging de documentaire ĎEnd of the Lineí in premiŤre. In de film wordt eens te meer duidelijk gemaakt dat het dramatisch gesteld is met de vissenpopulatie in de wereldzeeŽn. Als we in dit tempo doorgaan met vissen vangen zijn de oceanen over 40 jaar zelfs helemaal leeggevist volgens gerenommeerd visserijbioloog DaniŽl Pauly. We vangen op dit moment velen malen meer vis dan verantwoord is. 90 procent van alle grote vissen is al verdwenen. Zeebodems die vroeger een rijke biodiversiteit kenden, zijn verworden tot levenloze moddervlaktes. Kleine vissers in Afrika zijn van hun broodwinning beroofd nadat Europese en andere buitenlandse schepen hun wateren hebben leeggeroofd. Met armoede, piraterij en migratiestromen tot gevolg.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de bijdrage van Nederland aan dit wereldwijde probleem. Het 'Duurzaam Visserijbeleid' van dit kabinet is vorig jaar al ernstig bekritiseerd door de Algemene Rekenkamer: de duurzame beloften van minister Verburg worden eenvoudigweg niet waargemaakt. En ondanks de wetenschappelijke conclusie dat er niet genoeg vis in de zee zwemt voor de aanbevolen consumptie, houdt het kabinet vast aan het voedingsadvies om twee keer per week vis te eten. De partij wil daarom een breed debat met zowel de minister van LNV als de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en VWS. Partijen als het CDA en de PvdA zagen echter de noodzaak niet in van een dergelijk debat. Het verzoek werd afgewezen.


▲Top

Zeereservaten zijn nodig om de visstand te redden

Wil jij milieuvriendelijk leven, shoppen en eten? Raadpleeg dan EcoGidsRotterdam.nl

Wil jij milieuvriendelijk leven, shoppen en eten? Raadpleeg dan EcoGidsNederland.nl

2010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit

22 mei wereldbiodiversiteitsdag

Veel, zoniet alles over Rotterdam

Rotterdam waterhoofdstad

Deze domeinnaam is beschikbaar. info: jorda@chello.nl